Vattenrening, förslag och lösningar för att kontrollera och i förekommande fall få ett bättre vatten till sitt boende