Stängselbutiken, försäljning och installation av staket, grindar och stängsel som ex. rådjursstängsel