Beskärning, om trädbeskärning och annat trädgårdsarbete